12 Mart 2019

SYMPES

Güvenli Haberleşme Sistemi: SYMPES

RFT Araştırma A.Ş. tarafından geliştirilen SYMPES tekniği, güvenli haberleşme ihtiyacına yönelik  standart çözümlerden farklı olarak yepyeni bir bakış açısı getirmektedir. SYMPES tekniği VoIP uygulamalarına, standart telefon sistemi, sabit hatlar, IOS veya Android’e  kolayca uygulanabilir.

Yepyeni bir ses kodlama tekniği: SYMPES, sesin karakteristik özelliğinden faydalanarak sesi bilgi (energy) ve enerji (signature) fonksiyonlarına ayırarak modeller. Modellemenin temelinde IP tabanlı muhabere sistemlerinde standart kodlayıcılardan(codec) farklı olarak, ses verisinin kendisi gönderilmeden, sese ait indis değerlerinin haberleşme ortamında iletilmesi yer almaktadır. Bu sayede, sistemin doğal yapısı gereği güvenli haberleşme alt yapısı sunulur.

SYMPES: Kodlama(Encoding) ve Çözme(Decoding) Yöntemi

  • Kodlayıcı tarafta, gerçek zamanda çerçeveyi oluşturacak sayıda ses örneği alınıp çerçevenin c (çerçeve kazancı katsayısı), e (bilgi) ve s (enerji) değerleri bulunur.
  • e ve s değerleri ilgili veri tabanlarında en yakın benzerleri bulunacak şekilde kullanılırlar.
  • Veri tabanlarındaki yerleri (indisleri) ve c, kod çözücü tarafa iletilir.
  • Çözücü taraf bu indisleri kullanarak aynı veri tabanlarından e ve s değerlerini bulur ve çerçeveyi yeniden oluşturur.

Kendi başına bir kripto algoritması olmamakla birlikte SYMPES, kendiliğinden bir kriptolojik altyapıya sahiptir. Sympes haberleşmesinde hattaki veriler gerçek ses verilerine doğrudan bağlı değillerdir. İletişim hattına indisler verilir. İndislerin sesleri temsil etmesi 65536! değişik biçimde olabilir (65536 ! > > 10^1000).

SYMPES, rekabetçi ses kalitesi,kendiliğinden güvenli ses iletişimi,düşük gecikme (latency) süresi,esnek teknik özellikler ve kapalı kullanıcı grubu uygulamalarına (sınırlı sayıda kullanıcı) uygunluğu ile güvenli haberleşme ihtiyacı duyan her türlü kişi,kurum ya da kuruluşa benzersiz bir çözüm sunar.